Business is all about solving problems..

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής αλλάζουν κυριολεκτικά τον κόσμο, αλλάζουν το τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε. Είναι γνωστό ότι κάθε κλάδος της οικονομίας τρέχει μέσα από λύσεις πληροφορικής. Υπηρεσίες υγείας, χρηματοοικονομικά, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία θεάματος, τουρισμός, λιανεμπόριο, ενέργεια, διαφήμιση όλα τρέχουν με λύσεις πληροφορικής. Αυτό που συντελείται όμως σήμερα είναι κάτι διαφορετικό, συνιστά μια επανάσταση στο τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε. Ζούμε στην πράξη μία μεταμόρφωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι παραδοσιακές λύσεις πληροφορικής βοηθούσαν τις επιχειρήσεις, να κάνουν καλύτερα και αποδοτικότερα τη δουλειά τους. Στο σημερινό όμως διαδικτυομένο κόσμο, τεχνολογίες όπως το cloud και η ανάπτυξη web & mobile εφαρμογών, δημιουργούν το κατάλληλο υπόστρωμα για τη μετεξέλιξη των παραδοσιακών μορφών συναλλαγής. Το διαδίκτυο δεν είναι απλά ένας χώρος μέσω του οποίου επικοινωνούμε και ανταλλάσουμε απόψεις. Είναι ο χώρος όπου παράγονται και υλοποιούνται υπηρεσίες.

Ωστόσο, η προσαρμογή των εταιρειών στο σύγχρονο περιβάλλον συνιστά δομική αλλαγή για την κουλτούρα της επιχείρησης. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζουν τις Go-to-market στρατηγικές. Η θεμελιώδης, όμως, αλλαγή είναι η μετατόπιση από την κουλτούρα της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών στην κουλτούρα της συνεχούς υποστήριξης. Και τούτο είναι καίριο για τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία επικοινωνεί τη προστιθέμενη αξία της αλλά και για τον τρόπο που μετρά την επιτυχία.

Η επιχειρηματικότητα είναι λύσεις μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο. Κατασκευαστές, έμποροι και κάθε λογής επιχειρηματίες, επιθυμούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους και όχι να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες αυτές καθεαυτές. Επιθυμούν το Get-the-job-done. Θέλουν να αγοράζουν αποτελέσματα, θέλουν μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας, μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και χαμηλού κόστους κεφάλαια κίνησης.

Από μόνες τους οι λύσεις πληροφορικής, δεν είναι αρκετές για να αλλάξει η επιχείρηση σας, δεν είναι one-size-fit-all. Η πιο σημαντική, δύσκολη, μα, και πολλά υποσχόμενη αλλαγή είναι αυτή της επιχειρηματικής κουλτούρας, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο από ενέργειες και δράσεις που προϋποθέτουν σχεδιασμό, μέθοδο και αποτελεσματική διαχείριση.

Η Value Right έχει σχεδιάσει τον ολοκληρωμένο κύκλο δράσεων , ακριβώς για αυτό το λόγο. Συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, το σύγχρονο Cloud ERP της SoftOne, την πλέον ολοκληρωμένη λύση επιχειρηματικής ευφυϊας, QlikView, με τις υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής υποστήριξης, βοηθά τις εταιρείες να διοικήσουν επιτυχημένα τις αλλαγές..

Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα
Τα νέα της Valueright

10/2014 —Η Dvs eCommerce Experts εταιρεία που εξειδικεύεται στη κατασκευή και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήματος και η Value Right εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προχωρούν σε σύναψη συνεργασίας για την από κοινού διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών CS-Cart (λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος) και Soft1 ( ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα).

Περισσότερα
Συμπληρώστε το email σας για εγγραφή στο Newsletter