Η έκδοση Soft1 Open Enterprise υποστηρίζει τη σύγχρονη "ανοικτή επιχείρηση" με πρωτοποριακές τεχνολογίες και μια σειρά από web & mobile εφαρμογές

Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες είναι πια στο κέντρο κάθε λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η εφαρμογή Soft1 mCRM προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στα στελέχη της επιχείρησης, καθώς σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκοντα ι, έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις καθημερινές εργασίες και επαφές με τους πελάτες τους.

Η mobile εφαρμογή Soft1 mCRM είναι άμεσα λειτουργική και αξιοποιήσιμη σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο cloud)!
Απλά, οικονομικά και με λυμένες όλες τις τεχνικές δυσκολίες!

Κάθε χρήστης μέσω της φορητής συσκευής του μπορεί να εκμεταλλευθεί πληροφορίες πωλήσεων - παραγγελιών - υποστήριξης, να δρομολογήσει ενέργειες για επίλυση περιστατικών, να ικανοποιήσει αιτήματα πελατών, να διαχειρισθεί ευκαιρίες πώλησης, να διεκπεραιώσει εργασίες που αφορούν σε παραγγελίες και εισπράξεις.

Κάθε επιχείρηση μπορεί τώρα με την εφαρμογή Soft1 mCRM να επιτύχει σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους, να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα των στελεχών της και να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

H mobile εφαρμογή Soft1 QuickView παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προβολής της οικονομικής εικόνας μιας επιχείρησης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφαρμογή είναι τα ακόλουθα:

Έσοδα: Μικτό κέρδος, Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Έσοδα από Υπηρεσίες, Λοιπά Έσοδα, Κέρδη από Πώληση Παγίων

Έξοδα: Αγορές, Υπηρεσίες, Μισθοδοσία, Λοιπές Δαπάνες (πλην Μισθοδοσίας), Αποσβέσεις Παγίων, Ζημιές από Πώληση Παγίων

Απαιτήσεις: Υπόλοιπα Πελατών, Υπόλοιπα Χρεωστών, Αξιόγραφα Εισπρακτέα

Υποχρεώσεις: Υπόλοιπα Προμηθευτών, Υπόλοιπα Πιστωτών, Αξιόγραφα Πληρωτέα, Δάνεια Μεσοπρόθεσμα, Δάνεια Μακροπρόθεσμα

Ταμείο: Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Λογαριασμοί Καταθέσεων Όψεως, Λογαριασμοί Καταθέσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εγγυήσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εκχώρησης Τιμολογίων.

Η εφαρμογή λειτουργεί σήμερα σε Android και iOS, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες πλατφόρμες.

H mobile εφαρμογή Soft1 MyPortal παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των ενεργών data gadgets που σχεδιάζονται στο Soft1 Portal της εγκατάστασης.

Τα data gadgets δίνουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για επιλεγμένα μεγέθη που επιθυμεί κάποιος χρήστης να παρακολουθεί (π.χ. ανοιχτές υποθέσεις πελατών από το CRM, εισερχόμενα αναπάντητα e-mails, αξία πωλήσεων ανά κατηγορία και χρονική περίοδο, top-10 πωλήσεις ειδών ή πελατών κλπ.)

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης όλων των data gadgets της κεντρικής μηχανογράφησης Soft1 στα οποία ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, με επιλογή μέσω μιας εύχρηστης λίστας αυτών που θέλει να βλέπει άμεσα στην συσκευή του. Η πλοήγηση στα data gadgets είναι εξαιρετικά εύκολη και τα δεδομένα απεικονίζονται με τη μορφή πίνακα ή σε γραφική αναπαράσταση.

Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητα των στελεχών σας; Να μειώσετε τα κόστη σας και να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών σας; Αξιοποιήστε την εφαρμογή Soft1 Mobile Sales και αποκτήστε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε εύκολα και με ασφάλεια τις πωλήσεις σας όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Το Soft1 Mobile Sales απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξωτερικούς πωλητές και τους επιτρέπει να πραγματοποιούν τις εργασίες τους με χρήση μιας φορητής συσκευής PDA και με real-time πρόσβαση σε όλες τις εταιρικές πληροφορίες που χρειάζονται.

Τώρα τα στελέχη σας έχουν τη δυνατότητα:

 • να πραγματοποιούν άμεσα:
  • Παραγγελίες
  • Εισπράξεις Πελατών
  • Ενδοδιακινήσεις μεταξύ των φορτηγών
  • Έρευνες αγοράς στον πελάτη (merchandising)
 • να έχουν άμεση πληροφόρηση:
  • Σταθερά και οικονομικά στοιχεία Πελάτη
  • Σταθερά και οικονομικά στοιχεία Είδους
  • Καρτέλα Πελάτη
  • Λογιστικό Υπόλοιπο Πελάτη
  • Πραγματικό και πλασματικό υπόλοιπο Είδους (δεσμευμένα, αναμενόμενα)
 • να εκτυπώνουν άμεσα:
  • Παραγγελία
  • Απόδειξη είσπραξης
  • Τιμολόγιο και άλλα παραστατικά
  • Πρόταση παραγγελίας

Η εφαρμογή Soft1 Mobile Warehouse είναι μια σύγχρονη λύση που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των αποθηκών της επιχείρησης σας, σε πλήρη λειτουργική ολοκλήρωση με την κεντρική μηχανογράφηση Soft1.

Με τη χρήση φορητής συσκευής PDA, το Soft1 Mobile Warehouse υποστηρίζει όλες τις καθημερινές εργασίες της αποθήκης, όπως παραλαβή ειδών, picking, εσωτερικές διακινήσεις, απογραφή κλπ. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για τις κινήσεις των αποθηκών και επίσης σε πραγματικό χρόνο οι αποθηκάριοι ενημερώνονται για τα δεδομένα που αφορούν στην εργασία τους (αρχείο ειδών, εκκρεμείς παραγγελίες κλπ.)

Με ειδικό σχεδιασμό για ευκολία στη χρήση, το Soft1 Mobile Warehouse σας επιτρέπει να είστε πιο αποδοτικοί στη διαχείριση των αποθηκών της επιχείρησης σας, να μειώσετε το κόστος λειτουργίας τους, να έχετε άμεση πληροφόρηση και να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών σας.

"Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας"

Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα
Τα νέα της Valueright

10/2014 —Η Dvs eCommerce Experts εταιρεία που εξειδικεύεται στη κατασκευή και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήματος και η Value Right εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προχωρούν σε σύναψη συνεργασίας για την από κοινού διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών CS-Cart (λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος) και Soft1 ( ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα).

Περισσότερα
Συμπληρώστε το email σας για εγγραφή στο Newsletter