ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα οι δράσεις που προκηρύχτηκαν και για τις οποίες προβλέπεται και δεύτερος κύκλος είναι:

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Η Value Right AE έχοντας πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην παροχή κάθετων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προς επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα λύσεων ικανό να υποστηρίξει ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους

Σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Το βασικότερο εργαλείο χρηματοδότηση μεσαίας και μικρής κλίμακας επενδύσεων είναι το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2014 - 2020. Βασικός σκοπός των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι ο εκσυγχρονισμός, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, η δημιουργία καινοτομίας και η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.

Τα αντικείμενα ενίσχυσης πέρα από δαπάνες κτιριακών, μηχανολογικών και λοιπών κτιριακών υποδομών δύναται να είναι :

 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης ERP.
 • Δημιουργία ενιαίας σύγχρονης εταιρικής παρουσίας με δημιουργία ή ανανέωσης σελίδας Internet με μηχανισμούς αυτόματης σύνδεσης με το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα και με όλες της μηχανές αναζήτησης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κ.λ.π.

Επιπλέον, η Value Right AE λόγω της ιδιάζουσας πολιτικής και οικονομικής κατάστασης που έχει επηρεάσει σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και ειδικές εκπτώσεις που βοηθάνε στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας για τη βελτίωση και ενίσχυση των επιχειρήσεών σας.

Όπως πάντα, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για άμεση ανταπόκριση. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση:

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
 • Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising:

Η Δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα οι δράσεις που προκηρύχτηκαν και για τις οποίες προβλέπεται και δεύτερος κύκλος είναι:

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών:

Επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων και νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό, ενοικιάσεις σκαφών, κ.ά), συνολικού προϋπολογισμού έως 150.000€ ανά έργο, με ποσοστό επιδότησης που φτάνει το 50% του προϋπολογισμού. Περί τις 600 με 700 υφιστάμενες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα της δράσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη και τον οδηγό του προγράμματος.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Προβλέπεται επιδότηση έως 50% για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει τα 200.000€. Στόχος είναι να ενισχυθούν 1.600 έως 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 130 εκατ. ευρώ.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα της δράσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη και τον οδηγό του προγράμματος.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ, 100% επιδοτούμενο. Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αφορούν κυρίως κλάδους Μεταποίησης (βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιομηχανίες κ.α.) και συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα της δράσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη και τον οδηγό του προγράμματος.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Επιδοτούνται 100% επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000€, για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα της δράσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη και τον οδηγό του προγράμματος.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ του ΕΠΑνΕΚ

Προδημοσιεύτηκαν στις 12/10/2015 τέσσερις (4) νέες Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Οι δαπάνες στα πλαίσια των τεσσάρων (4) Δράσεων θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι Προδημοσιεύσεις θα παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα (1) μήνα.
 1. Προδημοσίευση του Προγράμματος: “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
 2. Προδημοσίευση του Προγράμματος: “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
 3. Προδημοσίευση του Προγράμματος: "Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές"
 4. Προδημοσίευση του Προγράμματος: "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών"

Οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων, οι Οδηγοί Εφαρμογής και τα Παραρτήματά τους, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr/ και του ΕΣΠΑ: www.espa.gr.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Εγκρίθηκε στις 23/05/2014 το νέο ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τo «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ), το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (ΕΚΤ) και το «Ταμείο Συνοχής» (ΤΣ). Η εξειδίκευση του γενικού πλαισίου του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, πραγματοποιήθηκε με την έγκριση στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) και 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό € 15,3 δισ. σε όρους κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Συμμετοχής) € 19 δισ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν € 4,6 δισ. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και € 1,3 δισ. από άλλα Προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).

Το σύνολο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσουν τα € 26 δισ. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου € 2 δισ., που αναμένεται να κατανεμηθούν στη χώρα και τις Περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».

ΣΤΟΧΟΣ του ΕΣΠΑ:

Στόχος του νέου ΕΣΠΑ η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων με σκοπό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Βασική επιδίωξη είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα. Οι χρηματικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός και εκτός του πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε:

 • Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης,
 • Μείωση της ανεργίας,
 • Επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα προ της κρίσης επίπεδα,
 • Αύξηση της ολικής παραγωγικότητας,
 • Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από την εσωτερική κατανάλωση,
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών,
 • Προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
 • Μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και
 • Άμεσο και ορατό εκσυγχρονισμό του κράτους με την προώθηση του συνόλου των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς.
ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι: η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγροδιατροφικό σύστημα.

Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως: η έρευνα & τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.

Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

5 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ):

 1. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), Κοινοτικής Συνδρομής € 3,65 δισ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 4,56 δισ.
 2. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”, Κοινοτικής Συνδρομής € 4,33 δισ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 5,18 δισ.
 3. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, Κοινοτικής Συνδρομής € 2,1 δισ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 2,63 δισ.
 4. “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα”, Κοινοτικής Συνδρομής € 377,23 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 471,54 εκ.
 5. “Τεχνική Βοήθεια”, Κοινοτικής Συνδρομής € 317,61 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 391,99 εκ.
Σύνολο ΤΕΠ
Κοινοτικής Συνδρομής € 10,78 δισ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 13,24 δισ.

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ):

 1. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κοινοτικής Συνδρομής € 406,19 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 507,74 εκ.
 2. Κεντρικής Μακεδονίας, Κοινοτικής Συνδρομής € 771,89 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 964,86 εκ.
 3. Θεσσαλίας, Κοινοτικής Συνδρομής € 320,9 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 401,13 εκ.
 4. Ηπείρου, Κοινοτικής Συνδρομής € 260,68 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 325,85 εκ.
 5. Δυτικής Ελλάδας, Κοινοτικής Συνδρομής € 392,79 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 490,99 εκ.
 6. Δυτικής Μακεδονίας, Κοινοτικής Συνδρομής € 264,59 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 330,74 εκ.
 7. Στερεάς Ελλάδας, Κοινοτικής Συνδρομής € 95,03 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 190,05 εκ.
 8. Πελοποννήσου, Κοινοτικής Συνδρομής € 216,27 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 270,34 εκ.
 9. Ιονίων Νήσων, Κοινοτικής Συνδρομής € 181,54 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 226,92 εκ.
 10. Βορείου Αιγαίου, Κοινοτικής Συνδρομής € 241,34 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 301,67 εκ.
 11. Κρήτης, Κοινοτικής Συνδρομής € 347,91 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 434,88 εκ.
 12. Αττικής Κοινοτικής Συνδρομής € 911,97 εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 1.14 δισ.
 13. Νοτίου Αιγαίου Κοινοτικής Συνδρομής € 84,09 €εκ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 168,17 εκ.
Σύνολο ΠΕΠ
Κοινοτικής Συνδρομής € 4,5 δισ. και Εκτιμώμενης Δημόσιας Δαπάνης € 5,75 δισ.
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ» επιχειρεί με 11 Δράσεις, να συνδράμει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Έχουν ενεργοποιηθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ μέσω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
 1. Διατίθενται € 1,44 δισ. για δάνεια σε ΜΜΕ ως το 2015: H «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» (ΕΤΕπ) προχωρά στην εκταμίευση δανείων συνολικού ύψους € 1,44 δισ. προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των ελληνικών τραπεζών. Οι εκταμιεύσεις των δανείων έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών: Alpha, Eurobank, Εθνική, Παγκρήτια και Πειραιώς.
 2. Διατίθενται € 1,5 δισ. ετησίως, με τη μορφή ανακυκλούμενων εγγυήσεων, για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου. Η «ΕΤΕπ» θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας. Η συμφωνία προβλέπει ότι η «ΕΤΕπ» θα παράσχει στις τράπεζες με τις οποίες υπέγραψε σχετική συμφωνία, εγγυήσεις ύψους € 500 εκ. για τη χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών & εισαγωγών. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς και Eurobank από ελληνικής πλευράς και HSBC, Commerzbank, Citi. Σε ετήσια βάση το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορεί να καλύψει συναλλαγές ύψους € 1,5 δισ., δεδομένου ότι τα κεφάλαια θα είναι ανακυκλούμενα. Η «ΕΤΕπ» θα αποτελέσει ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, ελληνικών τραπεζών και 3 διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν παγκόσμιο δίκτυο ή σημαντική περιφερειακή κάλυψη σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ μέσω του «ΕΤΕΑΝ»:
 1. Διατίθενται € 550 εκ. για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω της Δράσεως «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».
 2. Διατίθενται € 315 εκ. με ευνοϊκά δάνεια για: «Εξωστρέφεια», «Καινοτομία», «Τουρισμό», «Νεανική Επιχειρηματικότητα» και «Πράσινη Επιχειρηματικότητα».
 3. Διατίθενται € 80 εκ. με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της Δράσεως: «ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα».
 4. Διατίθενται € 150 εκ. σε δάνεια, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας»: Αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους του «ΕΤΕΑΝ» είναι € 50 εκ., ενώ τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε € 150 εκ. περίπου.
 5. Διατίθενται € 45 εκ. σε εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ μέσω του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «JEREMIE»:
 1. Διατίθενται € 50 εκ. για την ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους Τομείς Πληροφορικής & Επικοινωνιών, μέσω «Venture Capital».
 2. Διατίθενται € 48 εκ. για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω του Προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».
 3. Διατίθενται € 58 εκ. για την ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».
 4. Διατίθενται € 177 εκ. για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον Κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του Προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων».
“ΕΠΑνΕΚ”:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα 5 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΤΕΠ) του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 18/12/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Διαθέτει προϋπολογισμό € 4,56 δισ. δημόσιας δαπάνης (€ 3,65 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι συνολικού προϋπολογισμού του ύψους € 19 δισ. δημόσιας δαπάνης (€ 15,3 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής), μη συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών των Προγραμμάτων: Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας & Θάλασσας, ούτε ο Προϋπολογισμός άλλων Προγραμμάτων (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του “ΕΠΑνΕΚ” είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το “ΕΠΑνΕΚ” κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. Το νέο μοντέλο αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως: τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές.

ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ με ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Μέσω του “ΕΠΑνΕΚ” και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», με στόχο τη σύνδεση της έρευνας & καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας και των Περιφερειών της.

ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το “ΕΠΑνΕΚ” δομείται στους παρακάτω βασικούς Άξονες Προτεραιότητας:

 • «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες», προϋπολογισμού € 2.243,8 εκ.
 • «Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις Νέες Αναπτυξιακές Απαιτήσεις» προϋπολογισμού € 828,8 εκ.
 • «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης Επιχειρηματικότητας» προϋπολογισμού € 1.401,4 εκ.
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού € 68,3 εκ.
 • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού € 15,5 εκ.

Σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου «ΕΣΠΑ 2014-2020», βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του “ΕΠΑνΕΚ”.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματοδότησή τους από το “ΕΠΑνΕΚ”.

Τα προγράμματα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" και "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ", για τα οποία έγιναν προδημοσιεύσεις πριν από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εντάσσονται στο πλέγμα των ανωτέρω δράσεων κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση των οδηγών εφαρμογής τους.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η ενεργοποίηση της δράσης πρόκειται να γίνει με την οριστικοποίηση της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑΝεΚ».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Αναμένεται η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις προσεχείς ημέρες και η οριστικοποίηση του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
 • Δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ, οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 01/01/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
 • Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ / ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 50.000.000 €.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση ορίζεται από 25.000 € έως 40.000 €.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:

 • Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης).
 • Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η ενεργοποίηση της δράσης πρόκειται να γίνει με την οριστικοποίηση της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία «ΕΠΑΝεΚ».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Αναμένεται η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις προσεχείς ημέρες και η οριστικοποίηση του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
 • Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ
 • Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, βελτίωση επιχειρηματικής θέσης σε εθνικές και διεθνείς αγορές.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ / ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Εξαιρούνται: οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας - De minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 50.000.000 €.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτική πρόταση ορίζεται από 20.000 € έως 300.000 €.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, πρέπει:

 • Να αποτελούν υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση.
 • Προβολή -– προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας.
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/01/2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
 • Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών.
 • Οι προτάσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Επανενεργοποιήθηκε η δράση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. “ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ”, με σκοπό την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, με επιχορήγηση επιτοκίου, μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, στα πλαίσια του Προγράμματος.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
 • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση των επενδύσεων και της ρευστότητας των ΜΜΕ (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
 • Αφορά την παροχή δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης, με επιδότηση επιτοκίου μέσω της συνεπένδυσης (1:1) μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και των συνεργαζόμενων Τραπεζών, δεδομένου ότι τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) , των επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια, που:

 • Λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λ.π.), οι οποίες:
 • Είναι και θα παραμείνουν ΜME, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή εάν αποτελούν ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση.Βιομηχανία Τροφίμων
 • Διαθέτουν έδρα, λειτουργούν & επενδύουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες.
 • Δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.). Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως.
 • Διαθέτουν άδεια λειτουργίας (για υφιστάμενες επιχειρήσεις).
 • Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια σε παλαιότερες δράσεις του ΕΤΕΑΝ.
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Πληρούν τον κανόνα de minimis, ήτοι δεν υπερβαίνουν το όριο «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
 • Δεν ανήκουν στις προβληματικές επιχειρήσεις.
ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Υποπρόγραμμα 1 - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων:
 • Αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που: (α) υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004, (β) εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, (γ) που δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
 • Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο.
 • Ύψος δανείου: 10.000 € - 800.000 €.
 • Διάρκεια Δανείου: 5-12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη.
Υποπρόγραμμα 2 - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού):
 • Επιλέξιμες δαπάνες: αποτελούν οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως -δε- δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Ύψος δανείου: 10.000 € – 300.000 €: σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
 • Διάρκεια Δανείου: Έως 48μήνες.

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Επιδότηση επιτοκίου 50% στην χορήγηση δάνειων επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και επενδυτικού σκοπού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 500.000.000 €.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 31/12/2015, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ», του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, με διπλασιασμό του ορίου χρηματοδότησης από 500.000 € σε 1.000.000 €, σε συνεργασία με τις ελληνικές Τράπεζες, προσφέροντας τόνωση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ο ΟΑΕΠ είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τη μορφή ΝΠΙΔ, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και το εγγυοδοτικό του κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 € δισ.

Ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων και επενδύσεων που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Ασφάλισης:

Αποτελεί την εφαρμογή πάνω στην οποία οργανώνονται και συνθέτονται τα δεδομένα της επιχείρησης. Εδώ ταξινομούνται και γίνεται η αναδόμησή τους ώστε να είναι διαθέσιμα να τροφοδοτήσουν τα σενάρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τους τελικούς χρήστες. Ο αριθμός των σεναρίων που μπορούν να δημιουργηθούν είναι απεριόριστος.

 • Βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων.
 • Μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων.
 • Τεχνικών έργων.
 • Πιστώσεων στον αγοραστή.
 • Ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού.
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια, εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν -ήδη- ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ (Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων), μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:
 • Ο Εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο Τράπεζας για την συμμετοχή του στα έξοδα για την λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.
 • Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων.
 • Ο Εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο).
 • Αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον Εξαγωγέα.
 • Έκδοση και Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ - Εξαγωγέα.
 • Ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα ασφαλιζόμενα τιμολόγια καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας) .
 • Ο Εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αναφέροντας την συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Τράπεζα.
 • Η Τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».
 • O Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηματοδότησή του, ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 1.000.000 €, με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».
Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα
Τα νέα της Valueright

10/2014 —Η Dvs eCommerce Experts εταιρεία που εξειδικεύεται στη κατασκευή και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήματος και η Value Right εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προχωρούν σε σύναψη συνεργασίας για την από κοινού διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών CS-Cart (λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος) και Soft1 ( ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα).

Περισσότερα
Συμπληρώστε το email σας για εγγραφή στο Newsletter