Κοστολόγηση

Αποτελεί έναν από τους καίριους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τόσο προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και προς Oργανισμούς και Yπηρεσίες του Δημοσίου Tομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Σχεδιασμός συστημάτων Activity Based Costing (ABC)

Οριοθέτηση Διαδικασιών & Μοντελοποίηση Δραστηριοτήτων. Σχεδιασμός Συστήματος Activity Based Costing. Υπολογισμός Μήτρας Κόστους και Μήτρας Κερδοφορίας / Ζημίας - P/(L) Matrix. Σύνδεση Συστήματος με Μηχανογραφικό Σύστημα και Γενική / Αναλυτική Λογιστική. Ανάπτυξη Συστήματος Activity Based Budgeting / Management. Πλήρης Στατιστική Εσόδων / Κόστους / Κερδοφορίας.

Κοστολόγηση παραγωγής - Αναλυτική λογιστική

Ανάλυση Υφιστάμενων Διαδικασιών. Σχεδιασμός Δενδρικής Δομής Κέντρων Κόστους (Κύρια, Βοηθητικά). Καθορισμός Drivers Μερισμού. Οργάνωση Διαδικασιών Συλλογής Δεδομένων Κόστους από την Παραγωγή. Ομαδοποίηση και Χαρακτηρισμός Στοιχείων Κόστους (Άμεσα / Έμμεσα, Εργατικά / Πρώτες Ύλες / ΓΒΕ). Διαμόρφωση Λογιστικού Σχεδίου. Καθορισμός Τρόπου Ελέγχου Καταχώρησης Δεδομένων στο Λογιστικό Σύστημα. Σχεδιασμός Συστήματος Αναφορών - Reporting.

Κοστολόγηση Α υλών

Δημιουργία του αντίστοιχου μοντέλου κοστολόγησης Α υλών για βιομηχανίες όλων των κλάδων της οικονομίας.

Κοστολόγηση προϊόντων

Ανάπτυξη μοντέλου κοστολόγησης προϊόντων ή και υπηρεσιών για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Διαχείριση Προσωπικού

Η εταιρεία μας ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και αξιολόγησης προσωπικού για όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Νέα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Νέα Προγράμματα 2017

Αναμένονται, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, βάσει των ανακοινώσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 3 νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για τους κλάδους: του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του franchise, για τα οποία θα υπάρχει εκτενέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση με την προδημοσίευση των δράσεων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 - 3 Δράσεις Επιχειρηματικότητας (Β’ κύκλος)

Οι πρώτες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) εντάσσονται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα
Τα νέα της Valueright

10/2014 —Η Dvs eCommerce Experts εταιρεία που εξειδικεύεται στη κατασκευή και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήματος και η Value Right εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής προχωρούν σε σύναψη συνεργασίας για την από κοινού διάθεση και υποστήριξη των εφαρμογών CS-Cart (λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος) και Soft1 ( ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα).

Περισσότερα
Συμπληρώστε το email σας για εγγραφή στο Newsletter